Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Notices for 23/06/2024

23/6/2024

පළාතභාර පියතුමාගේ දැන්වීම්.

-ලබන ඉරුදින එනම් ජුනි මස 30 වන දින පස්වන ඉරුදින බැවින් උදැසන 7.30 දේවමෙහෙය පමණක් පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. 

-අද දින ස්ථිරවිමේ පංති ඉරුදින පාසලෙන් පසුව පැවැත්වේ. 

-ලබන සතියේ බයිබල් අධ්‍යනය සහ සුවකිරීමේ දේවමෙහෙය පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Notices from the Incumbent.

Please note that next Sunday, June 30th, is the fifth Sunday, so only the 7.30am service will be held.

Confirmation classes will be held today after Sunday School.

Please note that there will be a Bible study and Healing service next week.

පළාතභාර පියතුමා හා භාරකාර මන්ඩලයේ දැන්වීමක්.

දේවස්ථානයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු රාශ්‍රියක් සිදුකිරීමට ඇති බව මේ වන විට ඔබ කව්රුත් දන්නා කරුණකි. ඒ සදහා මුදල් එකතුකර ගැනීමේ අරමුණින් ජුලි මස 27 වන සෙනසුරාදා සහ 28 වන ඉරිදා “දස පනත” නමින් සුසිල ද සිල්වා විසින් නිර්මාණය කරන ලද නාට්‍යක් නළු නිලියන් 60 දෙනෙකුගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත. මේ සදහා ප්‍රවේශ පත්‍ර රු.1500/=, රු.1000/= සහ රු.500/= ක් වන අතර ඒවා අද දින සිට ඔබට මිලදී ගත හැක. එබැවින් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් මිලදී ගෙන මේ සදහා ඔබගේ නොමසුරු දායකත්වය අප හට ලබා දෙන්න.   

Notice from the Incumbent & Board of wardens.

As you are already aware, the church has to undergo major repairs to its building. In order to raise funds for the restoration work we have organized a Drama titled දස පනත “Ten Commandments” produced by Suseela de Silva with a cast of over 60 on Saturday 27th and Sunday 28th July 2024.

Tickets priced at Rs.1500/=, 1000/= and 500/= and you can buy them from today. Please give your fullest cooperation by purchasing a ticket to make the event a success. 

තරුණ සංගමයේ දැන්විමක්.

තරුණ සංගමයේ 83 වන වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීම 2024 ජුලි මස 07  වන ඉරුදින පෙරවරු 11.00 ට නව පළාත් ශාලාව්දී පැවැත්වේ. ඒ සදහා තරුණ සංගමයේ සියලුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ගෙන් පැමිණීම අපේක්ෂා කරමු.

Notice from the Youth Fellowship.

The 83rd Annual General Meeting of the Youth Fellowship will be held on Sunday 7th of July  2024 at 11.00am in the New Hall. Participation of all YF members will be expected. 

ගෘහ සෛල.

2024 ජුනි මස 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා සහ 28 වන සිකුරාදා දිනයන් හි ගෘහ සෛල පහත අයගේ නිවෙස් වල පැවැත්වේ.

1)ලක්ෂිකා පීරිස් මහත්මිය 

නො:65,තාපසාරාම පාර,මොරටුමුල්ල

27 වන බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 7.30 ට 

2)ප්‍රේමණී ප්‍රදිනාන්දු මහත්මිය

රවතාවත්ත 6 වන පටුමග

27 වන බ්‍රහස්පතින්දා

ප.ව. 5.00 ට

3)විරන්ති සහ රාසින් සේනාරත්න 

නො:15/2,රවතාවත්ත 1 වන පටුමග

28 වන සිකුරාදා 

ප.ව.7 ට 

Home Cells.

Prayer cell will be held at the following residences on 27th Thursday & 28th Friday  June ‘2024.

1)Mrs.Lakshika Peiris

No:65,Thapasarama Road,Moratumulla

At 7.30pm

27th Thursday

2)Mrs.Premani Ferdinando

6th Lane,Rawathawatta

27th Thursday

At 5.00pm

3)Mr & Mrs.Rasing Senaratne

No:15/2, 1st lane,Rawathawatta

28th Friday

At 7.00pm

සන්ෂයින් නිවාසයේ දැන්වීමක්.

අප නිවාසයේ වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන ගරාජ් සේල් එක ජුනි මස 30 වන දින උදැසන 7.30 දේවමෙහෙයෙන් පසුව සන්ෂයින් නිවාසයේ දී පැවැත්වේ. ඔබත් පැමිණ ඔබගේ දායකත්වය දක්වන මෙන් ඉල්ලමු.   

Notice from the Sun Shine Home.

Our Annual garage sale will be held on June 30th after the 7.30am service at Sunshine Home. Please come and help them by purchasing items. 

කොල්ලුපිටිය ශාන්ත මිඛායෙල් හා සියලු දේවදුතයන්ගේ දේවස්ථානයේ දැන්වීමක්.

කොල්ලුපිටිය ශාන්ත මිඛායෙල්තුමාගේ දේවස්ථානය විසින් “Music Day” නමින් නමස්කාර සැදැවක් 2024 ජුනි මස 30 වන දින සවස 6.00 ට පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. ඒ සදහා ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා කර සිටියි. වැඩි විස්තර සදහා දැන්වීම් පුවරුව බලන්න.

Notice from the St. Michale & All Angels Church Kollupitiya. 

Kollupitiya St.Michael’s church is organizing a worship programme “Music Sunday” on the 30th of June 2024 at 6.00pm. All are Welcome. Please refer notice board for more details. 

ජාත්‍යන්තර ගිඩියන්වරුන්ගේ දැන්වීමක්.

ජුනි මස 30 වන ඉරිදා එනම් ලබන ඉරුදින උදැසන 7.30 දේවමෙහෙය සදහා ගිඩියන් ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ මොරටුව ශාඛාවේ සාමාජිකයින් සහභාගී වන අතර එම සංවිධානය මගින් කරන දේව සේවය ගැන කෙටි හැදින්විමක් ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ඇත. නොමිලේ බෙදාහැරීම පිණිස මුද්‍රණය කරනු ලබන බයිබල් සදහා ඔබගේ ආධාර දේව මෙහෙන් පසුව එකතු කරනු ලැබේ. ඒ සදහා ඔබගේ සහයෝගය ලබා දෙන්න.  

Notice from the Gideons International.

Members of the Gideons International – Moratuwa Camp will be participating in the 7.30am service on the 30th of June, next Sunday and a brief description of the service of the Gideons will be presented. Your generous contributions for the free distribution of Bibles will be collected after the service.  Give your support for it. 

මෙම සියලු දැන්වීම් දේවස්ථාන වෙබ් අඩවියේ පල කර ඇති බව කරුණාවෙන් මතක තබා ගන්න.

Please note that you will be able to access all Church Notices via the Church Web Site.